Italie

50 Mhz

         

Monte Bignone   1260 mts – WWloc JN33UU
5 el Tonna – FT 857

……………………………………………………………………………………

Tony IK1QBT
President de l’ARI CLUB LOANO